Monday, 13 April 2015

Jab kabi khud ko ye samjhaon


Jaab kabi khud ko ye samjhaon k to mera nahi
Mujh mein koi cheekh uthta hai, nahi, aisa nahi

No comments: