Wednesday, 5 March 2014

                     
                                   Janta hon eik aisay shakhs ko mein bhi Munir
                              Ghum se pathar ho gaya lekin kabhi roya nahi
Post a Comment