Wednesday, 24 June 2015

Mujhe Tum Yaad Ate Ho,


Mujhe Tum Yaad Ate Ho,

Kahein Koi Samadar Ho,Kahein Koi Kinara Ho,
Kahein Qudrat k Manzar Ka Koi Dilkash Nazara Ho,

Kahein Bheegay Se Badal Ne Koi Mosam Sanwara Ho,
Koi Sundar Sa Moti Ho, Koi Roshan Sitaara Ho,

Kisi Jashmay Mein Qudrat Ney Dhanak Sa Raang Utara Ho,
Us Lamhay Mujhe Tum Yaad Aate Ho Mujhe Tum Yaad Ate Ho,